Veri Giris Sahası

Elektron ile Uyarılma

• Bilgilendirme •

• Bir atomdaki elektronlar belirli (kuantlaşmış) enerji seviyelerinde atoma bağlı halde bulunurlar. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun temel enerji seviyesindeki elektronu, elektronlar ile etkileşerek bir üst enerji seviyesine çıkabilmektedir. Eğer gelen elektronun enerjisi atomun enerji seviyeleri arasındaki farka eşit yada büyükse temel haldeki elektron daha üst enerji seviyelerine çıkabilmektedir. Bu etkileşmede gelen elektron bir miktar enerji kaybederken uyarılmış elektron kısa bir an sonra temel enerji seviyesine döner. Bu sırada istatistiksel olarak farklı ihtimalleri içerecek şekilde temel hale dönerken enerji seviyelerinin enerji farkları kadar enerjiye sahip foton çıkışına sebep olurlar. Hidrojen atomuna bağlı durumdaki elektronunu atomdan sökmek için gereken enerjiye iyonlaştırma enerjisi denir, bu enerjinin değeri 13.6 eV’tur.

•Etkileşmeye girecek elektronun enerjisi E olsun. Temel haldeki elektron, gelen elektronun enerjisi "E10.2 eV" olduğunda 2. Enerji seviyesine, "E12.1 eV " olduğunda 3. Enerji seviyesine, "E12.75 eV " olduğunda 4. Enerji seviyesine, "E13.06 eV " olduğunda 5. Enerji seviyesine çıkabilir ve “E13.6 eV” olduğunda özgürleşebilir. Uyarmayı gerçekleştiren elektron ise kalan enerjisi ile devam edebilir.

• Yukarıda belirtilen uyarılma durumları etkileşme sonucunda gerçekleşmeyebilir de. Çünkü atom altı Dünya’da fiziksel olayların doğasında olasılıklar geçerlidir. Simülasyonumuzda etkileşmenin doğasındaki bu olasılıksal işleyişe de yer verilmiştir.