Veri Giris Sahası

Foton ile Uyarılma

• Bilgilendirme •

• Bir atomdaki elektronlar belirli (kuantlaşmış) enerji seviyelerinde atoma bağlı halde bulunurlar. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun temel enerji seviyesindeki elektronu, fotonlar ile etkileşerek bir üst enerji seviyesine çıkabilmektedir. Eğer fotonun enerjisi atomun enerji seviyeleri arasındaki farka eşit ise elektron fotonun tüm enerjisini absorbe ederek daha üst enerji seviyelerine çıkabilmektedir. Bu etkileşmede foton tamamen yok olurken elektron kısa bir an uyarılmış halde kaldıktan sonra temel enerji seviyesine döner. Bu sırada istatistiksel olarak farklı ihtimalleri içerecek şekilde temel hale dönerken enerji seviyelerinin enerji farkları kadar enerjiye sahip foton çıkışına sebep olurlar. Hidrojen atomuna bağlı durumdaki elektronunu atomdan sökmek için gereken enerjiye iyonlaştırma enerjisi denir, bu enerjinin değeri 13.6 eV’tur.

• Etkileşmeye girecek fotonun enerjisi E olsun. Temel haldeki elektron fotonun enerjisi "E=10.2 eV" olduğunda 2. Enerji seviyesine, "E=12.1 eV " olduğunda 3. Enerji seviyesine, "E=12.75 eV " olduğunda 4. Enerji seviyesine, "E=13.06 eV " olduğunda 5. Enerji seviyesine çıkabilir ve “E13.6 eV” olduğunda özgürleşebilir.

• Yukarıda belirtilen uyarılma durumları etkileşme sonucunda gerçekleşmeyebilir de. Çünkü atom altı Dünya’da fiziksel olayların doğasında olasılıklar geçerlidir. Simülasyonumuzda etkileşmenin doğasındaki bu olasılıksal işleyişe de yer verilmiştir.