AEP

Elektronları Özürleştiren Proje...

Projemiz Hakkında

Web sitesi üzerinde hazırladığımız uygulama ile hidrojen atomunun temel haldeki elektronunun, elektron veya foton ile uyarılması, iyonlaştırılması ve uyarılmış elektronun temel hale dönerken yaptığı foton emisyon spektrumu, Bohr atom modeline göre simüle edilerek oyunlaştırılmıştır. Oluşturduğumuz simülasyon ile kullanıcıların temel haldeki elektron ile etkileşime girecek olan elektron yada fotonun enerjisini kendilerinin belirleyerek etkileşimli bir öğrenme sürecini deneyimlemeleri amaçlanmaktadır. Modelimiz HTML/CSS yazılım dilleri ile çalışmakta olup ek olarak "react" kullanılarak geliştirilmiştir. Atomun temeldeki elektronu sonlu bir potansiyel kuyusunun dibindeki bir bağlı parçacık olarak gösterilmektedir. Foton yada elektronlar için seçilen kılıkların, elektronun atoma bağlı durumunu ifade eden sonlu potansiyel kuyusu tasarımının simülasyon modelimizde oyunlaştırma yönteminin kullanılmasını sağlaması ile konunun daha geniş bir yaş aralığı tarafından anlaşılabilmesi beklenmektedir.

Takım Üyeleri

@devrimpak
Devrim Pak Developer
yucelbilir
Yücel Bilir Advisor
yigitkara-150x150
Yiğit Kara Designer / Organizer